Den fantastiske flukten
(The great escape)
fra Stalag Luft 3 

 

Flukten

Nordmenn

Haldor Espelid

Bilder 

Film, bøker etc.

 

En av de mest oppsiktsvekkende fluktforsøk under den 2.verdenskrig, er historien om flukten fra Luftwaffe’s, fangeleir for krigsflygere og mannskap, Stalag Luft 3. Denne flukten er blitt omtalt som den største fra tyskernes krigsfangeleirer under den andre verdenskrig. Med på denne flukten var også 4 nordmenn, deriblant en fra Askøy!

Nordmenn 
Av de 76 som klarte å rømme, var det bare 3 som kom seg i sikkerhet og tilbake til England. 2 av dem var nordmenn, Per Bergsland og Jens Muller. De holdt sammen og klarte å komme seg til den polske havnebyen Szczecin og derfra over til Sverige med hjelp av svenske sjømenn. Per Bergsland kalte seg for øvrig Rocky Rockland, da han var usikker på hvordan tyskerne ville behandle en nordmann i engelskmennenes tjeneste. 2 andre nordmenn, Haldor Espelid fra Askøy og Nils Fuglesang fra Florø ble tatt i Flensburg ved danskegrensen. De ble ført til Kiel og skutt 29.mars 1944 av Johannes Post fra Gestapo. Nordmennene var nok aktiv med i flukt forberedelsene siden de fikk plass så tidlig i fluktrekken. Jens Muller skal bl.a. ha tegnet og konstruerte luftpumpene, og var med å lage falske stempler og lignende. Han ble etter krigen sjefsflyger i SAS. En annen nordmann, Jan Staubo, idrettsmann og senere norsk medlem i IOC, var også aktiv med i arbeidet.  

Etterforskningen 
Etter krigen startet engelskmennene etterforskning på omstendighetene rundt henrettelsen av de 50 rømlingene. Det var en vanskelig jobb etterforskerne hadde med å spore opp alle som var innblandet i forbrytelsene. Men de fleste ble funnet, arrestert og stilt for retten, deriblant Johannes Post. Han innrømmet uten anger å ha drept bl.a. Espelid og Fuglesang. Han ble dømt til døden og hengt 27. februar 1948. Samme skjebne led de fleste som ble dømt i saken.

Zagan, fangeleirene, minnesmerke 
Denne fantastiske historien starter i den dengang tyske byen Sagan, nå polske Zagan. Den ligger ca 200 km. sørøst for Berlin, helt oppimot den gamle tysk/polske grensen.  Her bygde tyskerne en ny avdeling av leiren, Stalag Luft 3, som bare huset luftpersonell fra de allierte styrkene. Denne leiren skulle være fluktsikker, brakkene var løftet fra bakken for å hindre tunnelbygging, og vaktholdet var strengt. En av grunnene til at leiren lå i Zagan, var vel det at eventuelle rømlinger fikk en lang vei heim. Langt til havet og langt til nærmeste nøytrale land. I denne byen var man ikke ukjent med fangeleirer. Her var fra før en fangeleir kalt Stalag 8C. Man mener at gjennomsnittlig antall fanger her lå på ca.50 000!, og at det totalt kom opp i ca.300 000! Også under 1.verdenskrig var her fangeleirer. Her finnes også rester etter Napoleons krigsferd. 
Zagan er i dag en typisk polsk småby med i underkant av 30000 innbyggere. Litt i utkanten finner man restene etter Stalag Luft 3. Det er stort sett bare fundamentene igjen. Noen ruiner er det å se. Restene etter sykehuset og brannbasenget bl.a. Det er også laget en markering som viser hvor tunnelen ”Harry” gikk. Men ellers ikke noe kommersielt i det hele tatt. Det ligger også noen plater med navn på alle som var med på denne fantastiske flukten. Ellers er området tilgrodd med furuskog. Noen hundre meter unna er det et minnesmerke over de som ble drept i Stalag 8C. Her er også et lite museum. Utenfor dette er det laget en modell av tunnelen ”Harry”, hvor man selv kan prøve hvordan det var å krype gjennom tunnelen. 
Litt nærmere sentrum, inne i skogen, ligger minnesmerke som medfangene bygget. Her ble urnene til de 50 lagt etter at de ble levert tilbake til Stalag Luft 3. 
 
Krigskirkegården i Park Cytadela, Poznan 
Etter krigen ble urnene flyttet fra Stalag Luft 3 til en krigskirkegård i park Cytadela, Poznan. Dette er en kirkegård som har graver fra både 1. og 2. verdenskrig. Her ligger de 50 sammen med mange andre som falt i disse 2 krigene, noen i fellesgraver. Gravstøtten med Haldor Espelid's navn  står der sammen med de andre som ble henrettet, men vi fant ikke graven til Nils Fuglesang. Navnet hans var heller ikke å finne i gravregisteret som man finner i inngangen til gravplassen. Men noen av gravene er uten navn, sannsynligvis er det en av disse. Gravplassen er meget fint stelt med blomster og en nydelig gressplen. Det kan man ikke si om den russiske delen som ligger like ved siden av.