Den fantastiske flukten
(The great escape)
fra Stalag Luft 3 

Flukten